Damen IV

Platz Name Serien Ring
10. Joch, Heidemarie 85 88 85 85 343

Herren IV

Platz Name Serien Ring
1. Kobler, Anton 90 95 94 94 373
11. Kiffe, Walter 89 90 91 91 361
Mannschaftswertung
10. Kobler, Anton
Kiffe, Walter
Fochler, Martin
373
361
341
1075

Herren V

Platz Name Serien Ring
20. Fochler, Martin 84 84 87 86 341

Senioren IV / w

Senioren V / m

Platz Name Serien Ring
1. Joch, Heidi 100,1 97,8 96,7 294,6

Senioren V / m

Platz Name Serien Ring
31. Joch, Alfred 93,5 99,0 99,8 292,3

Ergebnisse

Herren I

Platz  Schütze Serien Ring
41. Hebler, Gerhard 93 91 90 95 369

Damen III

Platz  Schütze Serien Ring
39. Neubert, Brigitte 81 87 90 85 343

Damen IV

Platz  Schütze Serien Ring
7. Joch, Heidemarie 90 87 87 88 352

Herren IV

Platz  Schütze Serien Ring
2. Kobler, Anton 90 97 89 96 372
9. Kiffe, Walter 86 88 93 92 359

Herrenklasse

Platz Schütze Serien Resultat
Einzelergebnisse
75 Hebler, Gerhard 91 95 85 92 363

Senioren A m

Platz Schütze Serien Resultat
1 Kobler, Anton 94 93 97 94 378
29 Kiffe, Walter 84 88 92 94 358

Senioren A w

Platz Schütze Serien Resultat
31 Joch, Heidemarie 77 87 86 85 335

LP Aufgelegt – Senioren C m

Platz Schütze Serien Resultat
39 Joch, Alfred 100,3 98,5 94,4 293,2